ESÉLYTEREMTŐ ÓVODA

 

Óvodai élet

Óvodaépületünk festői környezetben áll, melyet néhány éve kívül-belül felújítottak. Tágas, jól felszerelt játszóudvarunk és jól felszerelt csoportszobáink vannak.

Óvodánk dolgozói képességeik, tudásuk maximumát nyújtva, emberségük legjavát adva, törekednek arra, hogy érzelmileg gazdag, bizalommal teli, esztétikus, támogató környezetben a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően, sokoldalú tevékenységekkel, játékosan fejlesszék. Az együtt átélt élmények hatására sokat beszélgetnek, beszéltetik a gyermekeket, segítik a kapcsolatteremtő képességük fejlődését.

Célunk, hogy ismerjenek meg olyan technikákat, cselekvéseket, amellyel az életben okosan elfoglalhatják magukat. Megmutatjuk, hogy mi miért érdekes, mit mire lehet használni, tág teret biztosítunk az ismeretek megszerzéséhez. Bízunk abban, hogy iskolás éveik alatt tudatosul bennük, hogy a sok lehetőség közül mivel szeretnének foglalkozni.

 

Intézményünk együttműködési megállapodást kötött az Oktatási Hivatallal az EFOP 3.1.3 kódjelű Esélyteremtő óvoda projekt megvalósításra. Az együttműködési megállapodás 2018. január 1-től  2020. június 30-ig tartó 30 hónapos időtartamra jött létre.