Diákjaink "szárnyra kaptak" ....

NTP-INNOA pályázatunkban intézményünk tehetséges fiataljainak kívánunk tehetségsegítő, gazdagító programot biztosítani, innovatív tanulási környezet kialakításával, a tehetségsegítés feltételrendszerének javításával, amely komplex program keretén belül valósul meg. A tervezett tevékenységek, módszerek eltérnek a mindennapi tanulás során alkalmazottaktól, innovatív szemlélettel és komplex gondolkodást igénylő problémafelvetésekkel közelítjük meg a természeti jelenségeket. Több tudományterületet érintően az átfogó komplex gondolkodást kívánjuk fejleszteni, olyan tevékenységekkel, modellek alkotásával, amely több tehetségterület együttesen „mozgósít”. Szeretnénk a természet jelenségeit terepi gyakorlatok segítségével megismertetni élmény- és felfedezésközpontú tevékenységek által.