Igazgatói köszöntő

 

A Palásti László Általános Iskola és Óvoda Magyon található.

Óvodánk egy régi kastélyépületben található, amelyet gesztenyés liget erdő szegélyez. A gyerekek közelről csodálhatják meg a természet változásait, a fákon élő állatok életét. Jól képzett óvodapedagógusaink segítik a gyermeki személyiség fejlődését.

Iskolánk a település központjában helyezkedik el, kitűnő adottságokat biztosítva a tanulók testi-lelki fejlődéséhez. Gyerekbarát környezetben zajlik a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásainkon mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb tevékenységet. Iskolánk sportudvara sokoldalú sportolási lehetőséget biztosít.

Tanulóinkat szép kivitelű iskolabusszal – pedagógus felügyelete mellett – szállítjuk a környező településekről a lakóhelyük és az intézmény között.

Pedagógiai hitvallásunk, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen és pótolhatatlan személyiség. Ezt szem előtt tartva dolgozunk kis létszámú osztályainkban. Jól felszerelt fejlesztő szobában, szakképzett gyógypedagógus segíti a tanulásban lassabban haladókat.

Partnereinkkel együtt arra törekszünk, hogy a gyerekeinkben rejlő értékeket megtaláljuk, felszínre hozzuk és „csiszolgassuk”, ezáltal gazdagítsuk, építsük szűkebb és tágabb környezetünket.

Hálás vagyok, hogy kollégáimmal hozzájárulhatok az oktatás és a kultúra továbbéléséhez.

Nagy szeretettel ajánlom a Kedves Olvasó figyelmébe honlapunkat, amely bemutatja az intézményünkben folyó oktató-nevelő munkát, pedagógusaink elhivatottságát.

Pappné Turik Tímea

igazgató

 

 

Intézményünk

...minden egyes ember meg nem ismételhető, pótolhatatlan, senki mással nem helyettesíthető személyiség...

 

Iskolánk gyermekközpontú, cselekedtető iskolák közé sorolható. Fenntartója a Hit Gyülekezete. Feladatunk az általános emberi értékek továbbadása, az ember és felebarát tisztelete. A tanulók felemelése, méltóságának megőrzése, az életmód, a hit szabad megválasztása. A Hit Gyülekezete nyitott, befogadó egyház, ezért az általa létrehozott iskola is ilyen. A hit és világnézet tiszteletben tartása az iskolában elsődleges szempont. Törekszünk, hogy a hitélet szabad megválasztása mellett ne érjen hátrányos megkülönböztetés egyetlen iskolahasználót sem. Az általános emberi értékek hangsúlyozása, erkölcsi tartás megteremtése, a társadalmi és természeti környezettel harmonikus kapcsolatban élő ember fejlesztése, alakítása az iskolánk fő profilja. Fontosnak tartjuk az országos vérkeringésbe való bekapcsolódást (tanulói és szakmai szinten is), amelynek a település számára is előnyöse lehetnek.

Út mindehhez a helyi nevelési rendszer, amely az iskolánkba bekerülő tanulókat olyan folyamatos háttérrendszerrel szembesíti, amely korszerű tudást, fejlett erkölcsi magatartást, kultúrát alakít ki.

 

Az oldal története

Itt add meg a weboldalad történetét és hogy miért hoztad létre. A fontos lépések és közreműködő emberek is érdemelnek egy említést.