NTP-SFT-17-0006 Ép testben ép lélek! pályázat                        

                                                                   

BESZÁMOLÓ és FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

Ép testben ép lélek!

NTP-SFT-17-0006

Megvalósítás:

 

Az alábbi beszámolóval szeretnénk kifejezni köszönetünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett pályázatban való részvételért, és a program megvalósításához nyújtott 1.155.000 forint vissza nem térítendő támogatásért!

 

A Palásti László Általános Iskola tanulóink nagy része sajnos nehéz szociális körülmények között él.

A pályázatunk lényege az volt, hogy a szociokulturálisan hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű sporttehetségeket segítsük és fejlesszük. A tanulók fizikai, szellemi és erkölcsi képessége fejlődjön. A rendszeres sportolás segítse a személyiség fejlődését és a helyes önkép kialakítását.

A sportjátékok közül a labdarúgás kiemelt helyet foglal el a diákjaink sportéletében. A tankerület által megrendezésre kerülő kispályás labdarúgó tornákon a IV. korcsoportos fiú csapatunk évről-évre dobogós helyezést ér el, ráadásul az elmúlt két esztendőben a legjobbnak bizonyult. A diákolimpiai labdarúgó tornán a kiskörzeti döntőbe folyamatosan bejut a csapatunk. A meghatározott korcsoportok többségében fiatalabb diákok versenyeznek az iskolai létszám adottságai miatt. A Magyar Diáksport Szövetség őszi felhívásnak évek óta aktív résztvevői vagyunk, és minden évben a tavaszt sportnappal köszöntjük. Vidám sportvetélkedőkkel igyekszünk népszerűsíteni a mindennapos testmozgást.

Pályázati támogatásból tanórán kívüli foglalkozások szervezésével járultunk hozzá a labdarúgás adta lehetőségekkel, hogy a gyerekek megtanulják a csapatszellem fogalmát a hovatartozás érzését. A mozgáskultúrával fejlesztésével növeltük az önbizalmat, fejlődtek a társas készségek.

A foglalkozásainkon sok mozgást igénylő kisjátékokkal fejlesztettük a kognitív készséget. A gyerekek élvezték a játékot, a mozgás örömét. A feladatok végzése tudatosították a szabályokat. Fontosnak tartottuk az egymás testi épségének védelmét. A játék kiválasztásánál előnyben részesítettük a figyelem, a helyzetfelismerés, a döntési képesség fejlesztőket. A stressz-kezelés leghatékonyabb módja a játék. A közös tevékenység átélése, a csoporton belüli együttműködést fejlesztése érzelmileg is feltöltötte a gyerekeket. Olyan játékokat is alkalmaztunk a projekt során, amelyek a tanulók szociális képességeit fejlesztette. Nyugodt körülményeket biztosítottunk, ahol a gyermek teljesítménye is jobb. A foglalkozásokon a tanulók egyéni képességeit figyelembe véve alakítottuk az edzéstervet. A kiváló sport teljesítmény eléréséhez hitre és koncentrációra is szükség van. A projekt címe is utalt arra, hogy a test és a lélek egységét fontosnak tartottuk. A foglalkozások során a gyerekeket sokat dicsértük. Támogattuk az egyéni kezdeményezéseket, elősegítettük a reális önértékelést. A csapatjátékokban a segítségnyújtás, az együttműködő képesség és a csapatszellem megerősödött, a társas készségek fejlődtek. A pedagógus/edző értékrendje közvetítésével vett részt a fejlesztésben.

A csapattagok megismerése, a gördülékeny és együttműködő csapatkialakítás után a téri tájékozódás fejlesztésére tettük a hangsúlyt. A játék közben gyorsabb reakció idő a gyorsaság és észlelés fejlesztését szolgálta. Ügyességi játékokkal az erőnlétet fejlesztettük. A labdaérzékelés a lábizomzat erősödését, fizikai állóképességet növelte, cselek pontosabbá váltak. A labdatechnika fejlesztése után a labda mozgás közbeni átvétele, kezelése volt a fő feladat. A csapatépítés a posztok feladatainak ismertetésével kezdődött, a mélységi átadás finomítása után az üresen álló csapattárs játékba hozatalát gyakoroltuk.

Különböző helyzetek gyakoroltatása az együttműködési képességet fejlesztette. A játékintelligencia növekedett. A különböző posztok egymáshoz fűződő viszonyával erősödött a csapatszellem. Fejlesztettük a mozgáskultúrát és a testtartás fontosságára hívtuk fel a figyelmet. A szabadidő hasznos eltöltése közben a tanulók kommunikációs képessége és társas viselkedése fejlődött.

Az integratív szemléletű programunk nagy hatást gyakorolt a célcsoportra. A pályázatban részt vevő gyerekek sokkal lojálisabbak, elnézőbbek lettek. Erősödött a csoportkohézió, a csapatban új barátságok születtek, a meglévők felerősödtek. Megtanultak felelősséget vállalni cselekedeteikért. Felismerték, hogy tetteiknek hatása van a társaikra, sokkal közvetlenebbek lettek egymás társaságában és nyíltabban mondták meg egymásnak véleményüket. A szociális képességük, empátiájuk, toleranciájuk fejlődött. A csapatszellem megerősödése következtében az önzőséget le tudták vetkőzni és magamutogatást abbahagyták. Lényegesen csökkentek a konfliktusok a csapatépítő játékok hatására. A korosztálybeli és az eltérő szociális körülményekből adódó különbségek eltűntek, egyformán viszonyultak minden csapattaghoz.

Fő feladatunknak tartottuk tanulóink fizikai aktivitását, egészséges életre való nevelését. Arra törekedtük, hogy a pályázatba bevont gyerekek az élet minden területén megmutatkozóan aktív, megbízható tagjai legyenek a kortársaiknak. A programelemeket úgy választottuk meg, hogy a tanulók minél szélesebb kőrű képzést kapjanak. A kommunikációs és társas viselkedés elsajátítása, a csapatban való együttműködés fontossága, a szabadidő hasznos eltöltése mellett az egy életen át végezhető sportok megismerése sokoldalúan fejlesztette a tanulókat testileg és lelkileg.  A life-time sportok hasznosságának megismerése által a mozgás új dimenziója tárult fel a gyerekek előtt. A program során megtapasztalt mozgásformák egy életen át, szinte korhatár nélkül gyakorolhatók. Ide tartozik a kerékpározás, úszás, kocogás, futás. Nagy előnyük, hogy a mozdulatciklusokból épülnek fel, amelyek könnyűszerrel sajátíthatók el. Tudatosítva a mozgás hasznosságát hosszú távon is hatást érhetünk el.

Az eredeti tervhez képest a Kerékpározás - Test összes izmának átmozgatása – foglalkozás került néhány nappal előre. A szabad téren tervezett tevékenység az időjárás viszontagságainak ki van téve, ezért a kerékpárok beszerzését követően a legkorábbi esőmentes napot választottunk. A pályázat segítségével beszerzett kerékpárok a gyerekek számára könnyen kezelhetőek voltak, a szabadidő hasznos eltöltése mellett a KRESZ szabályainak gyakoroltatására adódott alkalom.

A projekt zárásaként tervezett program az eredetileg tervezett Leveleki-tó helyett a Nyíregyháza-Sóstó Állatparkban valósult meg. E változtatás által lehetővé vált a pályázati program színvonalának növelése, mert a zárónapon lehetőség nyílt az állóképesség javítása mellett a földrajzi, biológiai ismeretek bővítése is a világ állatvilágának megfigyelésével. A szabadidő hasznos eltöltése mellett a projekt tapasztalatainak összegzése, jövőbeli tervek előkészítése zajlott. A bevont tanulók ismeretei bővültek, pozitív élmények megerősödtek az emlékek felidézése által.

 

Magy, 2018. június 25.

   

További képek és videó a facebbok oldalunkon:

képek:

www.facebook.com/palasti.iskola/photos/pcb.2064321340276383/2064317020276815/?type=3&theater

 

videó:

www.facebook.com/palasti.iskola/videos/2064283526946831/?hc_ref=ARTnt4rL0V96FzYs4fIMkujxCATZMqo9sIEDrWDsiPva1qFvkFp-3Um36LqFGomlvZY&fref=nf