Átállás digitális távoktatásra

Átállás digitális oktatásra

Kedves Szülők! Kedves Diákjaink!


A Magyarországon kialakult járványügyi helyzet miatt 2020. március 18-tól iskolánkban –az intézkedés visszavonásáig - digitális eszközökkel támogatott távolléti oktatásban (távoktatásban) tanítunk.

Az intézményünkben kialakított digitális munkarend működésével
ismerkedhetnek meg jelen tájékoztató elolvasásával.

I. A szülőkkel és diákokkal való kapcsolattartás formái

 • A hagyományos digitális érintkezési formák (pl. Facebook-csoport és egyéb csoport…) létrehozásával egy adott tanulócsoport egyszerre, egységesen kap információt az elsajátítandó tananyagokról minden nap 9 óráig.
 • A kiküldött tananyagban pontosan meghatározzák a szaktanárok a feldolgozandó anyagot, a felhasználható tankönyvi részleteket, a kapcsolódó gyakorló feladatokat, olvasnivalókat, szemléltető anyagokat, határidőket és minden információt, ami a tananyag önálló elsajátítását segítheti.
 • Tanulóink olyan feladatokat kapnak, amivel lehetővé válik tanulmányi teljesítményük értékelése, osztályozása. A visszaküldött dokumentumok minőségét (olvashatóságát), tartalmát, terjedelmét a pedagógusok ellenőrzik, értékelik. A szülők a kialakított kommunikációs csatornán kapnak visszajelzést gyermekük heti teljesítményéről.
 • A tankönyvek jelentős része letölthető PDF változatban a www.tankonyvkatalogus.hu weboldalon, amelyet a szülők figyelmébe ajánlunk, ha a tankönyv vagy munkafüzet nem áll rendelkezésre.

II. AZ ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK FOGLALKOZTATÁSA

Óvodapedagógusaink heti tervet készítenek, amelynek alapja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram és a Helyi Pedagógiai Program irányelvei. A megvalósítandó tevékenységeket 5 témakör mentén tervezik:

 • Külső világ tevékeny megismerése
 • Verselés, mesélés
 • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
 • Mozgás

A heti tervek tartalmazzák az adott témakörhöz ajánlott versek, mesék, dalok szövegét és digitális elérhetőségét. A kapcsolattartás elsősorban a gyermekek mentális egészségének megőrzését szolgálja.

 

 

III. TANTÁRGYI TEMATIKA

 • Iskolánk szaktanárai a tanulók számára valamennyi évfolyamon, tartárgyanként kötelezően elsajátítandó tantárgyi tematikát dolgoznak ki. A kötelező tantárgyi témákhoz a tanuló birtokában lévő tankönyv és munkafüzet megfelelő oldalait, feladatait illetve interneten elérhető tananyagokat rendelnek hozzá.
 • A https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez oldalon számos digitális tananyag elérhetősége van összegyűjtve, amiből szintén lehet válogatni (pl. a Zanza tévé, az M5 adásai közül).

Továbbá a mediaklikk.hu/digitalisoktatas oldalon megjelentek 25 perces videók, amik szintén - egyéni elbírálás alapján - használhatóak.

Az Oktatási Hivatal ajánlásában több oktatástámogató felület össze van gyűjtve az alábbi honlapon: https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez, ezek közül mindenki kedvére válogathat és használhatja a tanításban, tanulásban.

Tantestületünk törekszik arra, hogy az online küldött tanulnivalók feldolgozása, a feladatok elvégzése legfeljebb csak annyi idejét vegye igénybe tanulóinknak, amennyit a normál oktatási rendszer órarendje megkövetel.

 

Jó egészséget és jó munkát kívánok:

 

                                                Pappné Turik Tímea

                                                           igazgató

Magy, 2020. március 18.    

 

Szülői tájékoztató

Tisztelt Szülő/Gondviselő!


A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni. 

Röviden szeretném tájékoztatni Önt az új munkarendre való átállás első hetének tapasztalatairól. 

Az átállást megelőző napok várakozása után az iskolák döntő többségében nagy lelkesedéssel vágtak bele a tanulók és a pedagógusok is a tantermen kívüli, digitális oktatásba. Úgy látjuk, a pedagógusok nagyon komoly aktivitást mutatnak az online platformokon, nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a veszélyhelyzet ellenére gyermekeinknek a lehető legtöbbet adják, ezért mindannyian köszönettel tartozunk nekik. A tanulók számára is nagy élményt és tanulási lehetőséget kínál az új módszer, bár sokaknak hiányzik az iskola és a barátok, köztük olyanoknak is, akik esetleg eddig nem is szerettek oda járni. Ez érthető, ilyenkor látszik, hogy az iskoláknak a tudás és a különféle kompetenciák átadásán túl milyen fontos szerepe van a közösségek megteremtésében. 

A tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást azzal is igyekszünk segíteni, hogy az Oktatási  Hivatal  honlapján.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/) 

ajánlást tettünk közzé, amely rengeteg használható digitális tananyagot, a tanulók virtuális együttműködését segítő internetes oldalt tartalmaz. Ezt az elmúlt napokban több százezren nézték meg, amit nagyon köszönünk. Az ajánlás fejlesztése és bővítése folyamatos. 

Az új munkarend első napjai azt is megmutatták, hogy az átállás a tananyag mennyiségét jelentősen újra szabta, a felénk érkező jelzések szerint jelenleg néhol túl soknak tűnik, néhol pedig a vártnál alacsonyabb az aktivitás. Ezzel kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján közzétett ajánlásban kértük a tanárokat, hogy figyeljenek oda a tanulnivaló mennyiségére, de teljesen természetes, hogy kell egy kis idő, amíg a kiadott tananyag nagyságrendje mindenhol beáll. Amennyiben Ön úgy érzékeli, hogy az Önök iskolájában aránytalanul nőtt a korábbiakhoz képest a tanulnivaló mennyisége, kérem, ezt helyben egyeztesse a szülői szervezet az iskola vezetésével. 

A tanulás azonban nem csak digitális eszközökön történhet, hiszen feladatokat, olvasnivalót a hagyományos tankönyvekből is fel lehet adni. Emellett az M5 tévécsatorna iskolatévé lett, és minden nap a tanulásban segítséget jelentő műsorokat ad. Hisszük, hogy a digitális tananyagok, a rendelkezésre álló digitális eszközök és a gyerekeknél lévő tankönyvek, a TV adások és a központi módszertani segítség együttesen mindenki számára lehetővé teszi a tanulást ebben a rendkívüli helyzetben. 
Ahogyan a Kormány erre vonatkozó határozata is kimondta, amennyiben a szülő azt indokolt esetben (például munkavégzése érdekében) igényli, a területileg illetékes tankerületi központ megszervezi a kiscsoportos gyermekfelügyeletet. 

Arról is tájékoztatom, hogy kértük az iskolák vezetőit az iskolapszichológusok feladatkörének átgondolására és arra, hogy az előttünk álló időszakban telefonos vagy online megoldások segítségével nyújtsanak mentális segítséget azoknak a gyerekeknek, akik nehezebben birkóznak meg a tartós otthonlét, a bezártság, illetve a járvánnyal kapcsolatos megterhelő hírek okozta lelki megpróbáltatásokkal. 

Tisztelt Szülő!
Szeretném még egyszer megköszönni Önnek eddigi segítségét! A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy gyermekeink élete a lehető legszervezettebben folytatódjon, hogy energiáikat és figyelmüket a tanulásra fordítsák, és ebben minden támogatást megkapjanak. Ennek fenntartása közös felelősségünk, amelyhez további kitartását és együttműködését kérem. Egyúttal tájékoztatom, hogy a jövőben is igyekszem Önt tájékoztatni a tapasztalatokról és a legfontosabb tudnivalókról.

Budapest, 2020. március 23.


Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős
államtitkár