NTP-KKI-A-15-0034 Munkával a siker felé! nevű pályázat

    

 

BESZÁMOLÓ és FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

Munkával a siker felé!

NTP-KKI-A-15-0034

Megvalósítás: 2015.09.21. – 2016.06.30.

 

Az alábbi beszámolóval szeretnénk kifejezni köszönetünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett pályázatban való részvételért, és a program megvalósításához nyújtott 1.000.000 forint vissza nem térítendő támogatásért!

 

A Palásti László Általános Iskola tanulóink nagy része sajnos nehéz szociális körülmények között él. A sakk, mint szellemi sport jó hatással van azokra a képességekre, amelyek a sikeres iskolai teljesítményekhez szükségesek. A sakkoktatással tudjuk a hátránykompenzálást és a tehetséggondozást kettős feladatát megoldani. 2013 január óta működő sakkszakkörünk elsődleges célja a sakkjáték alapjainak megismerése, tehetségek felkutatása. Egy új színfolt jelent meg nem csak az iskola életében, hanem a település életében is. Gyerekek játszva, kikapcsolódva óriási tudáshalmazt kapnak a foglalkozások során a tehetségműhelytől. A 2013-ban 7 fővel indult a szakkör. Az eltel időszakban pályázati támogatással valósítottuk meg terveinket.

 

Iskolánkban működő sakk tehetséggondozó foglalkozások célja tanulóink alkotó kedvének, kreativitásának fejlesztése, a sakk, mint sport iránti elkötelezettségüknek mélyítése.  A csoport gondolkodásmódjának kitágítása, fejlesztése a tárgyi feltételek javításával, megfelelő stratégiák tanulásával hatékonyabb.

Stratégia - a tervezés, megvalósítás, elemzés - az élet minden területén fontos tényező. A projekt célja a sakktáblán a tervezés, stratégiák átadásával a célok elérésére tanítani a gyerekeket. Áldozatok meghozatala sokszor a siker kulcsa. Ezt is kialakítottuk tanulóinkba. Differenciált foglalkozások keretében ismertettük meg velük a tervek megvalósítását áldozatokkal. A tanult stratégiák, az áldozathozatal felismerése elősegítette az előrelátást, a divergens gondolkodást. Módszerünk sok gyakorlatias munkán és erőpróbákon alapult házon kívül. Ennek az eredménye lett a fejlett gondolkodás a logikai, intuíciós képességének, javulása, tervek, feladatok fejben tervezése, kivitelezése. Ez a tanulók játékában megjelent. Terveikben megjelent az áldozathozatal, a kiépített gondolatmeneteik pontosabbak voltak, tudatosabb életszemlélettel rendelkeznek. Tapasztalatszerzés révén baráti kapcsolatok épültek.

Tanulóink zöme hátrányos helyzetű, van köztük tanulási nehézséggel küzdős is. Esélyük sem lett volna e pályázat nélkül táborozni, kirándulni, a tanulás és a logikai gondolkodás terén ilyen játékosan fejlődni. Célunk volt a szabadidő értelmes eltöltésének megismertetése is. A program végére minden gyerek önmagához képest fejlődött, élményekkel lett gazdagabb, szociális kompetenciájuk fejlődött.

A pályázatban tervezett tevékenységek maradéktalanul megvalósultak. A 63 órás oktatás fogta át az egész programot. A foglalkozásokat úgy szerveztük, hogy az alapok lehelyezésével, taktikák elemzésével kezdtünk. Később sakktaktikák, kombinációk tanításával haladtunk a siker felé. A tanult gondolatmeneteket tanulmányi körutak alkalmával ki is próbálhatták a térség sakkozóival. Egy romániai sakkegyesület munkájával való megismerkedés által színesítettük a kapcsolatrendszerünket és egy 3 napos sakktábort is megvalósítottunk Tokajban. Szakmai tapasztalatok átadása, játékos foglalkozás, a szabadidő értelmes eltöltése jellemezte a 3 napos tábort. Számos sakkversenynek otthont adó település a környék egyik kedvelt kirándulóhelye is, ami biztosította a szabadidő hasznos eltöltését is.

A sakkoktatók érdekes feladványokkal tanították differenciáltan a gyerekeket a tábor ideje alatt is. Idézet egy harmadikos fiú beszámolójából:

 „Amikor elindultunk Tokaj felé gyönyörű tájakat láttunk. Sokat játszottunk és sakkoztunk. Megmásztuk a Tokaj-hegyet, elmentünk az állatkertbe. Ez a három nap volt a tanév legjobb része.”

A LEGO MANUFACTURING KFT. nyíregyházi üzeme nagy élményt jelentett a gyerekek számára. Megismerkednek a logikai gondolkodást fejlesztő játék készítésének fázisaival, minden gyerek ajándékkal és életre szóló tapasztalattal tért haza. Megtapasztalták, hogy az emberi kreativitásnak nincs határa, logikai játékkal minden élethelyzet szimulálható. A gyártási folyamat megtekintése pedig az analóg gondolkodást szemléltette, ami nélkül nincs gyakoroltatás, nincs bevésődés.

A nagy stratéga éve vége – záró rendezvény a program végén közös iskolai bemutatóval kezdődött, amelynek keretén belül a gyerekek az év közben tanultakból adtak ízelítőt. Összemérték tudásukat, egymás ellen sakkoztak, amelynek rávilágított, hogy az év elején tapasztalt tudásbeli különbségek árnyaltabbak lettek. Volt olyan tanuló, aki a vártnál jobban fejlődött, tudása szorgalmas munkája következtében kiemelkedően gyarapodott. A sakkedzők meglátása szerint minden gyerek önmagához képest sokat fejlődött. A sakkjátszmákat követően minden tanuló ajándékot kapott, amelyet büszkén vett át. Az esemény vendéglátással zárult, ahol kölcsönösen megköszönték a programban részt vevők a közös munkát.

A teljesítményben való fejlődés minden gyereknél megfigyelhető. Önmagához képest teljesítmény szinteket léptek át a diákok, és életre szóló tapasztalattal lettek gazdagabbak. A sakkot, mint eszközt használtuk a tanulók képességeinek kibontakoztatására, fejlesztésére.

 

 

Magy, 2016. július 21.