Iskolakezdés

2016.09.01 14:18

Kedves Olvasó!

Közeledik a leendő első osztályosok iskolába történő beíratásának ideje. Bizonyára sok szülőnek okoz némi fejtörést, hogy hová írassa be gyermekét, melyik oktatási intézmény lenne számára a legmegfelelőbb. Mi szeretnénk megkönnyíteni a döntését. Kérjük, olvassa el tájékoztatónkat, melyből megismerheti iskolánkat, az itt folyó nevelési-oktatási munkát, valamint szabadidős tevékenységeinket.

Intézményünkben nyolcosztályos képzés folyik. Minden évfolyamon egy osztály tanul, mondhatni családias légkörben, hiszen az osztálylétszám átlagosan 10-11 fő. Ennek egyik nagy előnye, hogy a pedagógus sokkal több figyelmet tud fordítani minden egyes gyermekre, mint egy nagyobb létszámú közösségben.

Jól felkészült tanáraink magas színvonalú oktatásban részesítik a tanulókat. Ezt támasztják alá a tanulmányi versenyeken és az országos kompetenciamérésen elért jó eredményeink is.

Külön gondot fordítunk a tehetséggondozásra és a tanulásban lemaradt gyerekek felzárkóztatására.

Iskolánkban gyógypedagógus foglalkozik a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal. Lehetőséget biztosítunk a tanulásban akadályozott gyerekek integrált oktatására.

Iskolánk életét a tanórákon kívüli foglalkozásokkal, szakkörökkel tesszük színesebbé (sportkörök, színjáték, sakk, közlekedési ismeretek oktatása). Tervezünk  természettudományos szakkör, énekkar, hangszeres zeneoktatást. Ezek a lehetőségek biztosítják a tanulók számára azokat a tevékenységeket, amelyekben megmutathatják tehetségüket. A délutáni tehetséggondozások célja a sokoldalú személyiségfejlesztés, valamint tanulóink eredményes szereplése a kistérségi, megyei, esetleg az országos versenyeken.

Intézményünk gyermekbarát környezetben várja a tanulókat. Hangulatos, interaktív táblával felszerelt tantermek, modern számítógépekkel rendelkező informatikaterem és többféle sportolási tevékenységre alkalmas udvar áll a gyerekek rendelkezésére.

Reméljük, e rövid bemutatkozás felkeltette érdeklődését.

 

Szeretettel várjuk az Ön gyermekét is a Palásti László Általános Iskolába!

 

Pappné Turik Tímea

igazgató