Óvodai élet

A Palásti László Általános Iskola és Óvoda a Hit Gyülekezete által alapított és fenntartott világi nevelést folytató intézmény. Óvodaépületünk festői környezetben áll, melyet 2 éve kívül-belül felújítottak. Tágas, jól felszerelt játszóudvarunk van. Két csoportunk van, egy kiscsoport 19, és egy vegyes csoport 20 fővel.

Óvodánk dolgozói gyermekszeretőek. Nevelőtestületünk jól felkészült, felsőfokú végzettségű óvónőkből áll, melynek feladata elősegíteni a gyermeki személyiség teljes kibontakozását a családi nevelés kiegészítőjeként.

Az óvónők munkáját dadus nénik segítik. A gyermekek fejlesztésében egy fejlesztő pedagógus segít. Helyi Pedagógiai Programunkban rengeteg lehetőséget kínálunk a gyermekeknek az élményszerzésre, tevékenységre, közvetlen tapasztalatszerzésre.

Célunk, hogy ismerjenek meg olyan technikákat, cselekvéseket, amellyel az életben okosan elfoglalhatják magukat. Megmutatjuk, hogy mi miért érdekes, mit mire lehet használni, tág teret biztosítunk az ismeretek megszerzéséhez. Bízva abban, hogy iskolás éveik alatt tudatosul bennük, hogy a sok lehetőség közül mivel szeretnének foglalkozni.

Hitvallásunk: Óvodánk dolgozói képességeik, tudásuk maximumát nyújtva, emberségük legjavát adva, törekednek arra, hogy érzelmileg gazdag, bizalommal teli, esztétikus, támogató környezetben a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően sokoldalú tevékenységekkel játékosan fejlesszék.

Az együtt átélt élmények, hatására sokat beszélgetünk, beszéltetjük a gyermekeket, segítjük a kapcsolatteremtő képességük erősítését.

A napirendünk szervezésére a folyamatosság jellemző. Vannak kötelező foglalkozások és kötetlen, mikro csoportos fejlesztések egyaránt. A folyamatos napirendben is minden gyermek számára kötelező a napi fejlesztés, csak az időpontját választhatja a gyerek.

A nyíregyházi vadaspark és a kirándulóhelyek látogatása gyakori programjaink.

Igyekszünk a gyermekek környezetvédelem iránti érdeklődését felkelteni. A sétákkal, barangolásokkal, madár lessel tesszük őket aktív környezetszeretővé.

Közös célunk, hogy az iskolába induló gyermek, érzelmileg gazdag, jól alkalmazkodó, megfelelő önbizalommal rendelkező személlyé váljon. Igényelje a közösséget, szeressen velük együtt lenni, tevékenykedni. Legyen vidám, humort értő és igénylő, a jóra, szépre fogékony boldog ember.